De invloed van taal op het denken en doen

Hoe werkt het?

De hedendaagse taal in het bedrijfsleven is die van de commerciële wereld, het neo-liberalisme, de vrije markt. Zakelijk, rationeel, sterk intern en op zichzelf en eigen gewin gericht. Vaak ronduit onduidelijk. Ook als het gaat over economische cijfers en wetmatigheden die de schijn wekken objectief te zijn, maar die dat bij nadere beschouwing nooit zijn omdat ze slechts een klein deel van de werkelijkheid beschrijven. 

Een van de effecten van dit taalgebruik is dat medewerkers niet of nauwelijks in staat zijn de complexe en gelaagde vraagstukken waarmee ze de ganse dag te maken hebben, te begrijpen. Ze hebben er geen woorden voor omdat ze in een omgeving werken waarin het staccato en de oneliners van de marketing en het bedrijfsleven overheersen. Deze taal van de kant en klare antwoorden, zonder ooit een relevante vraag te stellen of ergens aan te twijfelen, is zo arm van aard, inhoud en betekenis, dat ze de werkelijkheid vervormt en dientengevolge de aansluiting met wat elders gebeurt mist.

Waarom belangrijk?

Taal is het voertuig van en naar de ziel. Taal heeft grote invloed en impact op het denken van mensen. Het is de directe representante van het denkvermogen, van opvattingen, gedachten, en aannames over hoe we werken, met elkaar omgaan, ons leven leiden en de wereld om ons heen zien en ervaren. In de woorden die we kiezen om het leven, gebeurtenissen, de dingen te duiden en erover te vertellen resoneert niet alleen onze identiteit, ook voegen we met wat we te zeggen hebben iets toe aan de wekelijkheid waardoor deze verandert. 

Mensen zijn de enige levende wezens die gedachten kunnen omzetten in woorden, zinnen, beelden die ze kunnen verklaren en ook nog kunnen plaatsen in de tijd: verleden, heden, toekomst. Taal stelt ons in staat tot samenleven, creëren en realiseren en tot een bestaan in relatie tot andere mensen. Om te spreken, gehoord en begrepen te worden hebben we anderen nodig.

Volgens Willemien werkt het zo

Er is een causaal verband tussen taal en de manier waarop medewerkers van bedrijven omgaan met de vraagstukken van deze tijd. Taal draagt bij aan het overbruggen van tegenstellingen, verschillende belangen en diverse inzichten en aan het begrijpen van gebeurtenissen en omstandigheden. Voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering en een heldere strategie zijn de moreel-ethische aspecten van taal van wezenlijk belang.