Waarden georiënteerd leiderschap

Hoe doe je dat?

Leiderschap dat uitgaat van de persoonlijke kernwaarden van mensen, de waarden van de organisatie en de waarden van de samenleving stelt specifieke vragen en hanteert andere uitgangspunten dan de rationeel-economische. Dit leiderschap spreekt een wezenlijk andere taal en voegt daarmee nieuwe inzichten en elementen toe. Het beweegt zich namelijk op het snijvlak van twee werelden. De objectieve, rationele, zichtbare wereld van de wetten, regels getallen, formats, programma’s en processen en de subjectieve, onzichtbare wereld van betekenis en zingeving, het gedachtegoed en het gevoelsleven.

Waarden georiënteerd leiderschap, moreel, verantwoordelijk en zingevend leiderschap, is gefundeerd op een grondige kennis van de diepere drijfveren van mensen en de waarden waarmee zij inhoud, betekenis en richting geven aan hun leven.

Waarom?

Waarden georiënteerd leiderschap stelt bedrijven en de mensen die er werken in staat om te gaan met de complexiteit van de organisatie en de samenleving waarin deze functioneert, gaandeweg de toekomst tegemoet te treden, zichzelf en de organisatie te ontwikkelen en bij te blijven. In tegenstelling tot rationeel economisch leiderschap, dat zich voornamelijk richt op winst, cijfermatigheden, marktaandelen, de korte termijn en het elimineren van de twijfel. 

Leiderschap waarin waarden het uitgangspunt zijn, doet een beroep op de intellectuele vermogens van leiders én medewerkers en op hun eigen verantwoordelijkheid.

Volgens Willemien werkt het zo

Waarden georiënteerde leiders staan zich toe het niet te weten, te twijfelen, kwetsbaarheid te tonen. Welbewust, gekozen en gekoesterd. Ze kennen zichzelf, weten wat voor hen en anderen belangrijk is en er toe doet. Ze durven te zoeken en zijn niet bang voor het terra incognita, omdat ze heel goed kunnen leven zonder klip en klare antwoorden. Vanuit het besef dat die maar al te vaak een simplificering zijn van de werkelijkheid en bovendien van zeer tijdelijke aard. Kwetsbaarheid is hun kracht. De objectieve, zichtbare en meetbare wereld is niet de enige werkelijkheid, de subjectieve, onzichtbare wereld van het gevoelsleven en het gedachtegoed is minstens zo belangrijk en een vast onderdeel van de strategie en de bedrijfsvoering.