Waarden georiënteerd werken

Hoe doe je dat?

Waarden georiënteerd werken houdt in dat medewerkers de missie en de kernwaarden van hun bedrijf of organisatie bewust toepassen in hun werk. Ze stellen inhoudelijk scherpere vragen aan zichzelf, hun collega’s en hun klanten, waardoor ze nieuwe, aanvullende uitgangspunten ontdekken en nieuwe inzichten krijgen. 

Iedere organisatie heeft een doel, een streven, een manier van werken. Ongeacht of het nu gaat om een midden- en kleinbedrijf, woningcorporatie, de overheid, een scholengemeenschap, ziekenhuis of bank. Vaak vastgelegd in een klinkende missie en aansprekende kernwaarden. Desondanks zijn er maar weinig bedrijven en organisaties die erin slagen dit fundamentele gedachtegoed – want dat is het – klip en klaar zichtbaar en voelbaar te maken in alle aspecten van hun dienstverlening. Medewerkers willen dat wel, maar weten niet goed wat ze ermee moeten en kunnen als het om de zaken en het werk gaat en klanten voelen en ervaren weinig tot niets van de onderliggende waarden van het bedrijf.

Waarden georiënteerd werken verbindt de mens met de organisatie en versterkt daarmee de uitvoering van de strategie.

Waarom?

Zakendoen is niet meer uitsluitend een rationeel-economische of technische aangelegenheid, maar dient vandaag de dag nadrukkelijk te zijn gefundeerd op een moreel-ethisch kader en op waarden. 
Of je nu een winkel runt, hotelgasten ontvangt, woningen verhuurt, patiënten behandelt, lesgeeft of hypotheken verkoopt maakt niet uit. Klanten willen eerlijke, betrouwbare medewerkers aan de andere kant van de tafel, die hun vak verstaan, de verantwoordelijkheid nemen voor hun taak en kunnen uitleggen wat ze doen en waarom.

Volgens Willemien werkt het zo

Bedrijven die zich rekenschap geven van hun eigen missie en kernwaarden en die begrijpen hoe ze deze praktisch kunnen toepassen, sluiten veel gemakkelijker aan op de realiteit buiten het bedrijf, dan bedrijven die dat niet kunnen.

Voor een sterke en consequente strategie, maar ook om te begrijpen waarom een bedrijf er is en wat het te doen heeft, zijn de missie en de kernwaarden fundamenteel. Ze geven betekenis en energie. Ze kunnen mensen helpen bewuster om te gaan met de vraagstukken van deze tijd en de kritiek en het onbehagen in de samenleving over bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, de manier waarop grote organisaties omgaan met de belangen van individuele burgers, klanten en medewerkers. 

De missie en de kernwaarden zijn daarbij te zien als richtinggevend voor het doen en laten en het bezielen van medewerkers. Daarnaast zijn ze een belangrijke informatiebron voor klanten over het waarom, het hoe en het wat van het bedrijf. Ze beschrijven namelijk de niet tastbare en meetbare aspecten van de organisatie-identiteit, datgene waar het in de kern om gaat.